shutterstock_26050093

Aberalia Auditors, S.L. és una societat de professionals de l’auditoria. Va ser constituïda en desembre de 2012 com a firma especialitzada en la prestació de serveis d’auditoria. Aberalia Auditors, S.L combina una amplia experiència compartida pels seus professionals en auditoria i la utilització de tècniques de treball actualitzades i tecnològicament avançades. Aquestes tècniques ens permeten utilitzar els nostres serveis amb els nivells de qualitat exigits i amb la dedicació de temps i atenció que requereixen les relacions amb els nostres clients. Realitzem tant la prestació de serveis d’auditoria de comptes a empreses que segons la Llei d’Auditoria vigent en Espanya estan obligades a auditar els seus comptes anuals, com la realització d’auditories voluntàries de comptes, auditories de procediments acordats, de subvencions i auditories de regularitat i de compliment de legalitat per a entitats del sector públic. Igualment realitzem informes de valoració d’empreses i negocis, informes pericials i informes de Due Diligence.

Treballem, especialitzats en els nostres treballs d’auditoria, en col·laboració amb els assessors dels nostres clients mantenint la nostra independència i competència tècnica regulada per les Normes Tècniques d’Auditoria vigents.

Hem prestat i prestem els nostres serveis en sectors tant diversos com: alimentació, audiovisual, associacions i fundacions, automoció, col·legis professionals, consorcis públics, entitats d’investigació, entitats municipals, entitats financeres, injecció de plàstic, joc, fusta, metal·lúrgia, oci, químics, serveis, siderúrgia, tèxtil i transports entre d’altres.