ABERALIA AUDITORS, S.L. està legalment reconeguda per a l’Exercici de l’auditoria a Espanya, a través d’inscripció en el ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes, nombre S2191) i la seva actuació professional i la dels seus membres es troben subjectes a les Normes Tècniques i Deontològiques emeses per les corporacions públiques representatives dels auditors com el Registre d’Economistes Auditors, dependent del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, així com les Normes Tècniques i Deontològiques pròpies de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

SOCIS I COLABORADORS

José Manuel Martínez Berlanga

Auditor de Comptes. Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) nº 15.687. Llicenciat en ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986). Post Grau en Auditoria de Comptes (1993) i Post Grau en Auditoria d’Entitats Públiques (2016) per la Universitat de Barcelona. Membre de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya i del Registre d’Economistes Auditors (REA), nº 5.424. Economista col·legiat. Expert Comptable Acreditat per l’Associació Espanyola d’Administració i Direcció d’Empreses i per el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Experiència en auditoria de 30 anys en PricewaterhouseCoopers (PwC) i en RCM Auditores, S.L.

S’incorpora a la firma en 2012, sent en l’actualitat soci.

Fabio Pérez Val

Graduat en Economia per la Universitat de Barcelona (2013). Economista col·legiat. Cursant actualment el Post Grau d’Auditoria de Comptes.

Experiència de 3 anys en auditoria de comptes.

S’incorpora a la firma l’any 2014, sent en l’actualitat encarregat d’auditoria.

Marta Pastor Oliva

Economista. Graduada en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2016). Experiència d’1 any en auditoria de comptes.

S’incorpora a la firma l’any 2016, sent en l’actualitat ajudant d’auditoria.

Arnau Martínez Vilaseca

Estudiant en pràctiques del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses en l’escola de negocis ESADE.

S’incorpora a la firma l’any 2015, sent en l’actualitat ajudant d’Auditoria.